HJEM

Bilde:

O.Espedal

Europa Aircraft

OPPFYLL DRØMMEN!

EAA573 hjelper deg gjennom fasene.

1) Finn riktig fly, 2) Byggeprosessen, 3) Testing og flyging, 4) Vedlikehold og sikkerehet i bruk

Velge produkt

EAA har erfarne byggere og piloter som kan bistå i å velge det flyet som passer din bruk og lommebok best

Byggetillatelse

LT (Luftfartstillsynet) skal godkjenne og utstede byggetillatelsen. EAA kan hjelpe deg med en anbefaling av ditt prosjekt. EAA har også utarbeidet en byggehåndbok som er et dokument godkjent av LT.

Ferdigstilling

Når arbeidet nærmer seg slutten hjelper EAA med dokumenter og prosessen opp mot Luftfartstilsynet for å få flyet trygt på vingene. EAA låner ut spesialverktøy for veiing og testing av komponenter

Testprogram

EAA overser testprogrammet på 25 timers flyving før det utstedes ett permanent luftdyktighetsbevis fra LT

Sosialt

EAA har årlige flytreff og møter hvor medlemmene kan dele erfaringer på tvers av flytyper

Byggeprosessen

Kontrollører og andre med erfaring hjelper deg underveis skulle du støte på vanskeligheter

1

2

3

4

5

6

7

8

Første flyging

Erfarne piloter i foreningen hjelper med klargjøring og gjennomføring av testflyving og oppsett av testprogram

Vedlikehold

EAA har kurs i eget vedlikehold på fly og motor og hjelper til med besiktigelse av årlig vedlikeholdHVA GJØR VI? 


MEDLEMSKAPMedlemskap i EAA573 koster kun 400,- pr år


Medlemsfordeler


1. Tilgang på ekspertise i alle ledd av bygging, uttesting og ferdigstilling

2. Nedlasting av "Gnist" appen med digitalt medlemskort og informasjon om hva som skjer

3. Tilgang på byggehåndboken, og øvrige dokumenter som er nødvendige for bygging av fly og helikoptre

4. Invitasjon til vedlikeholdskurs og andre kurs innen bygging og vedlikehold

5. Utlån av spesialutstyr til måling og veiing av fly, motor og avionikk

6. Invitasjon til EAA's årlige arrangementer og møter

7. Fri tilgang på EAA's kontor på Kjeller flyplass i 2. etg over Luftfartsskolen

8. Hyggelig samvær med likesinnede

Tenker du på å importere Experimental Fly?


Det er fullt mulig men det er noen "fallgruver".


Vi har laget en enkel mal som kan lastes ned her for å unngå de vanligste feil.